O Spółdzielni

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Stryjeńskich” obejmują 2 budynki usytuowane przy ulicy Stryjeńskich 8 i Pala Telekiego 10.

Adres Biura Spółdzielni:

Ul. Stryjeńskich 8/290A

02-791 Warszawa

Dane Spółdzielni:

KRS nr 000024786 wydany przez XIX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

NIP 526-25-58-763

REGON 017340837

Nr konta PKO BP 78 1020 1156 0000 7902 0008 5183

W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą:

Stanisława Wójcik – Prezes Zarządu

Eliza Piotrowicz – Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Wiesław Kosieradzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Więckowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Sekita – Sekretarz Rady Nadzorczej

Sławomir Garbuliński – Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Górczyński – Członek Rady Nadzorczej