Akty prawne

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Stryjeńskich”

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej oraz kosztów zużycia zimnej wody i odbioru kanalizacji obowiązuje do dnia 31.12.2014

Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu

Informacja o osobach uprawnionych do wystąpienia o ustanowienie odrębnej własności lokalu

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej oraz kosztów zużycia zimnej wody i odbioru kanalizacji obowiązuje od dnia 01.01.2015

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Regulamin ogródkow przydomowych

Uchwała zatwierdzająca regulamin ogródków przydomowych